isimsiz
 
SEKTÖRÜN GELECEĞİ
Sektörümüzün kendi branşında eğitim almış elemanlara ihtiyacı kaçınılmaz bir gerçek artık. Geçmişten günümüze usta-çırak ilişkisiyle bugünlere kadar gelebilmiş olan kuyumculuk mesleğinin artık dünyayla rekabet edebilmesi için eğitimli insanlara ihtiyacı vardır. Hem üniversitelere hem firmalara büyük iş düşmekte bu konuda. Dünyayla rekabette en önemli etken bilgi becerisi olmuştur. Bugün mesleki heyecanını yitirmemiş olan ustalarla mesleğe yeni giriş yapan üniversite mezunlarını bir arada harmanlayan firmalar rekabet gücünü arttırmıştır. Gençlerin araştırma ve geliştirme becerilerini ustalarımızın bilgi ve tecrübesiyle birleştirdiğimizde kuyumculuk sektörü önemli bir eksiğini gidermiş olacaktır. Hem ülkemiz hem sektörümüz bu enerjiyi en iyi şekilde kullanmalıdır.

         Firmalar eğitim veren kurumlarla işbirliği halinde olmalı ve gerekli destek sağlanmalıdır. Gençlerimize okuldayken seminer ve konferanslar verilmeli, sektörün neye ihtiyacı olduğunu ve neye yönelmeleri gerektiği anlatılmalıdır. Mezun olan gençlerimiz ne ile karşılaşacağını bilmeden sektörde iş arayışına giriyor, beklentileri ve hayal ettikleri ise sektörde cevap bulmuyor. Bu yüzden belki de sektöre faydası olacak birçok genç yetenek daha sektöre adım bile atmadan başka sektörlere yöneliyor. Eğitim kurumlarına da bu konuda çok büyük işler düşmektedir. Öğrencilerini bulunduğu ülkenin sektör gerçeklerine göre yetiştirmelilerdir. Bu hassas çizgi hem sektörümüz adına hem de iş arayan gençlerimiz adına her şeyi kolaylaştıracaktır.
Dünyada öne çıkan bütün yeniliklere seyirci kalmamak için günümüz bilgi teknolojilerini en iyi şekilde kullanan eğitimli insanlara ihtiyacımız vardır. Rekabet içinde olduğumuz ülkeler bu konuda bizden daha iyi durumdalar. Sektörümüz yeniye ve yeniliklere karşı muhafazakar davranmaktadır. Bu durum yeniyi ve yeniliği ilk yapanları daima avantajlı duruma getirmektedir. Tasarım ve pazarlamada sürekli olarak yeni yollar aranmakta teknoloji ise yatırımı maliyetli olmasından dolayı geride kalmıştır. Halbuki tasarım-teknoloji ve pazarlama gelişimini aynı açıda sürdüren firmalar daha kazançlı çıkacaktır.
Ülkemizde üretim altyapısı sürekli güçlenerek artmaktadır. İç de dış pazarlara yeni ürünler sunma şansımız giderek artmaktadır. Şirketlerin AR-GE yatırımları teknolojik yenilik ve iyileştirmeleri dünyayla aynı anda yürümemizi sağlamıştır.
Tasarım; bugün sektörümüzün en büyük çıkış yoludur. Teknolojinin ve üretimin olanaklarının yanı sıra toplumun, insanların ihtiyaçları ve duyguları iyi analiz edilmelidir. Tasarlanan ürünün kullanıcının kullanılabilir ihtiyaca ve beğenisine cevap vermesi en önemli hedeftir. İşin teknik ve üretim yönetiminde ise ortaya Usta-Tasarımcı ilişkisi ortaya çıkmaktadır. Tasarımcının düşündüğü yeni ürünün üretime uygun hale getirilmesi ve teknik detaylarının çözümlenmesinde ustanın katkısı çok önemlidir. Yapılacak olan bir teknik hata seri üretimi büyük şekilde etkiler hatta durdurabilir. Burada sektörümüzün bugünlere gelmesinde büyük pay sahibi olan ustalarımızın tecrübesiyle tasarımcıya sunacağı engin bilgiler çok önemlidir. Tasarımcı ustadan aldığı bilgilerle tasarımlarını yönetecek üretim mantığıyla düşünecek ve süreci kendi yönetir hale gelecektir. Tasarımcının yaratıcı ve araştırmacı yönü ustadan aldığı bilgiyi geliştirecek ve sektöre yenilikler getirecektir. Bu manada Usta-Tasarımcı ilişkisinin önemi bir kez daha önemini ortaya çıkarmaktadır.
Tüm ustalara kolay gelsin....

                                                                                                                                                   Kenan GÖRGÜ
Logolar.

         

Yasal.

İş bu sitede yer alan tüm bilgi, belde, resim, haber ve içerikler sadece altın sektörüne hizmet etmek, sektörle ilgili kişi yada kurumları bilgilendirmek amaçlıdır.

Bizi Arayın.

Kenan GÖRGÜ: 0 533 257 96 93
Uğur Demir : 0 505 708 75 68