1. İstanbul Altın Borsası (İAB) ne zaman faaliyete geçti ?
 
İstanbul Altın Borsasının kurulması yönünde ilk yasal karar, 1993 yılında alınmıştır. Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine dayanılarak 1994 yılında çıkarılan İAB Yönetmeliği ile Borsanın çalışma kural ve esasları belirlenmiş; Borsanın resmen faaliyete geçmesi ise 26 Temmuz 1995 tarihinde gerçekleşmiştir.
2.  İstanbul Altın Borsasının faaliyete geçmesi ile ne sağlandı ?
 
Mevcut Kapalıçarşı piyasasının yanı sıra İAB'nin kurulması ile birlikte sektör teşkilatlı bir yapı ve uluslararası boyut kazanmış ve rekabetçi fiyat oluşumuyla birlikte maliyetlerin yapısı makul bir seviyeye ulaşmıştır. İstanbul Altın Borsasının kurulması ayrıca, piyasada devam edecek bir gelişim sürecini başlatarak, altına dayalı finansal araçların çeşitlenmesi için de zemin hazırlamıştır.
3. Türkiye'de işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalat ve ihracatı ile ilgili olarak hangi hükümler uygulanır ?
 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda yer alan hükümler uyarınca, kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi esasları dahilinde Türkiye'ye ithali ve ihracı serbesttir. Ancak işlenmemiş kıymetli madenlerin, ithali ve ihracında gümrük idarelerine beyan verilmesi esas olup, ithalat ve ihracat Rejim, Karar ve Yönetmelikleri uygulanmaz. İşlenmemiş kıymetli madenlerin ithali, T.C. Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları (İAB üyeleri) tarafından yapılır. Ancak Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlar ithal ettikleri işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü içinde Borsaya teslim etmek zorundadırlar. Dolayısıyla İAB üyeleri tarafından ithal edilen işlenmemiş kıymetli madenlerin üç iş günü içinde Borsamıza teslim edilmesi şarttır.
4.  İstanbul Altın Borsası'nda hangi kıymetli madenler işlem görmektedir ?
Borsa da standartları ve özellikleri, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan "Kıymetli Maden Borsalarında İşlem Görecek Altın Standardı ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ" ve "Kıymetli Maden Borsalarında İşlem Görecek Gümüş ve Platin Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ" ile belirlenen kıymetli madenler işlem görebilir.
5.  İstanbul Altın Borsası'na kimler üye olabilir ?
 
Borsa'da Hazine Müsteşarlığından faaliyet izni almak ve Borsa tarafından belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla bankalar, yetkili müesseseler, özel finans kurumları, kıymetli maden aracı kurumları, kıymetli maden üretim ve pazarlaması faaliyetinde kuruluşlar ile yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlar işlem yapabilir. Üyelik Koşulları

6. İAB bünyesinde hangi piyasalar bulunmaktadır ?
 
Altın, gümüş ve platin gibi kıymetli madenlerin TL/gr., ABD Doları/ons ve Euro/ons bazında işlem gördüğü İstanbul Altın Borsası bünyesinde, nakit altın, gümüş, platin işlemleri ile standart dışı altın işlemlerinin yapıldığı "Kıymetli Madenler Piyasası",ve kıymetli maden ödünç işlemlerinin yapıldığı "Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası" bulunmaktadır.

7. İstanbul Altın Borsası üyeliği elde edilmekle, Borsa bünyesindeki tüm piyasalarda işlem yapılabilir mi ?
 
Borsa üyeliği ile ilgili koşulların yerine getirilmesi ile sadece nakit kıymetli maden işlemlerinin yapıldığı Kıymetli Madenler Piyasası'nda işlem yapılabilmektedir. piyasa ile ilgili üyelik koşullarının yerine getirilmesi gerekir. Üyelik koşulları
8. Yatırımcılar, Borsa bünyesindeki piyasalarda nasıl işlem yapabilir ?
 
Diğer tüm borsalarda olduğu gibi Borsamızda da, kendi mevzuatlarındaki hükümler doğrultusunda, sadece İAB üyesi kuruluşlar aracılığıyla işlem yapılabilmektedir.
9. İAB bünyesindeki piyasalarda yapılan işlemlerden alınan komisyonlar hakkında bilgi verir misiniz ?
 
Kıymetli Madenler Piyasası'nda yapılan işlemlerde, hem alıcı hem de satıcıdan 0.00015 (onbinde bir buçuk) oranında işlem komisyonu alınır. Saklama ücreti ise 0.0004'tür (onbinde dört). Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası'nda gerçekleşen ödünç ve sertifika işlemlerinde hem alıcı hem de satıcıdan 0.0001 (onbinde bir) oranında işlem komisyonu alınır.
10.  İstanbul Altın Borsasının saklama hizmetinden üçüncü kişi ve kuruluşlar faydalanabilir mi ?
 
İstanbul Altın Borsasında, üyeler dışında kalan üçüncü kişi ve kuruluşlar adına ve hesabına saklama hizmeti verilmektedir. Saklama hizmeti almak için Borsa İşlem ve Takas Müdürlüğü'ne başvurularak "Saklama Sözleşmesi"nin imzalanması gerekmektedir. Bu hizmet için her ay için 0.0004 (onbinde dört) oranında alınan saklama komisyonu, peşin olarak üç ayda bir tahsil edilmektedir. Bir ayın altında kalan günler için de aylık olarak saklama komisyonu alınmaktadır.
11.  İstanbul Altın Borsası, Cumhuriyet altını fiyatlarını ya da ayar bazında altın (22 ayar, 18 ayar vs gibi) fiyatlarını açıklar mı ?
 
İstanbul Altın Borsası'nda, Hazine Müsteşarlığı tarafından özellikleri belirlenen işlenmemiş kıymetli madenler işlem görmektedir. Borsada meydana gelen işlemlerle ilgili olarak her gün altının Yeni Türk Lirası bazında kg fiyatı ile ABD Doları ve Euro bazında ons fiyatına dair en yüksek, en düşük ve ağırlıklı ortalama gibi detaylı bilgiler Borsa Bülteni'nde yayınlanır. Darphane tarafından basımı yapılan Cumhuriyet altını fiyatları ile ayar bazında altın fiyatları Kuyumcular odasından alınılabilir.
 
Logolar.

         

Yasal.

İş bu sitede yer alan tüm bilgi, belde, resim, haber ve içerikler sadece altın sektörüne hizmet etmek, sektörle ilgili kişi yada kurumları bilgilendirmek amaçlıdır.

Bizi Arayın.

Kenan GÖRGÜ: 0 533 257 96 93
Uğur Demir : 0 505 708 75 68