Foto Albüm   Ders Programı 

GEMOLOJİ VE MÜCEVHER  PROGRAMI
 
T.C. 
DOKUZ  EYLÜL  ÜNİVERSİTESİ 
İZMİR  MESLEK  YÜKSEKOKULU TEKNİK  PROGRAMLAR  BÖLÜMÜ 
GEMOLOJİ VE MÜCEVHER  PROGRAMI

Tanım ve Amaç
 
Gemoloji ve Mücevher Programı: Gemoloji biliminin uğraşı malzemesi olan kıymetli ve yarı kıymetli süstaşlarının (mücevher taşlarının), yedi alt dalını bilimsel olarak inceleyebilen ve uygulayabilen; Soy metaller olan altın, gümüş ve platini ham halden geleneksel el işi ve döküm gibi muhtelif yöntemlerle işleyerek takı ve mücevher yapabilen; Özgün yada bilinen modellere göre klasik ve bilgisayar destekli (Jewel-CAD, Rhino, Matrix, Rendering) çizim programlarını kullanarak takı ve mücevher tasarımları yapabilen öğreti programına dayalı bir yükseköğretim branşıdır.
Buna göre programın amacı; Gemoloji, Kuyum ve Mücevher Tasarımı gibi teknik konular ile Mücevher Ticareti gibi iktisadi konuda mesleki açıdan geniş görüşle düşünebilen, yaptığının neden ve niçinlerini bilen, eliyle bunları gerçekleştirebilen, yalnızca diplomalı eleman olmayıp, istediğinde makul bir sermaye ile kendi atölyesini kurabilecek veya ilgili bir işyerinde hemen işe başlayabilecek, mesleki bilgisi yeterli ve kabiliyetli kişileri yetiştirmek ve topluma kazandırmaktır.
 
Kuruluş Tarihçesi
 
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Buca Kampusü’nde bulunan İzmir Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlar Bölümü bünyesinde, 1983-84 akademik öğretim yılında, Taş ve Metal İşlemeciliği Programı adıyla açılmıştır. Bu tarih itibariyle, Türkiye’deki resmi yada özel üniversitelere bağlı meslek yüksekokulları bünyesinde kuyum-mücevherat sektörüne dayalı olarak açılan ilk öğreti programı olma özelliğine sahiptir.
Taş ve Metal İşlemeciliği programı zaman içerisinde müfredatını, eğitmen kadrosunu, doküman eksikliğini ve teknik alt yapısını düzenleyerek modern, çağdaş ve küresel gelişmelere uygun bir yapıya ulaşmıştır. Bunun sonucu olarak geniş anlam taşıyan ve fazla açıklayıcı olmayan eski isminin yerine gerçek kimliği olan Gemoloji ve Mücevher Programı adını YÖK onayıyla Mayıs/2006 tarihinden itibaren kullanmaya başlamıştır.
 
Öğretim Süresi ve Mezuniyet Unvanı
 
Bu Programda 2 yıl (4 sömestri, 56 hafta) akademik öğretim ve 2 dönem (12 hafta) EDÖ (Endüstriye dayalı öğretim) süresi sonunda, tüm yükümlülüklerini yerine getirerek başarılı olan öğrencilere branşında “Tekniker“ unvanıyla ÖNLİSANS (Associate Degree) diploması verilir.
 
Öğrenci Kontenjanı ve Giriş Koşulları
 
Gemoloji ve Mücevher Programı’na her yıl 90 öğrenci (Örgün ve İkinci Öğretim olarak) ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmeyle, önkoşullu olarak endüstri meslek veya teknik liselerin kuyumculuk bölümlerinden ve düz liselerden mezun olanlar alınmaktadır. EA-1 kategorisinde en az 240 puan almak gerekir.
Mevcut durumda Programda yaklaşık 200 öğrenci öğrenim görmektedir.
 
İlgili Sektörler, İş Olanakları ve Mezun Öğrencilerin Sayısal Dağılımı
 
Gemoloji ve Mücevher Programı müfredatı kuyum-mücevher sektörüne kalifiye eleman yetiştirmeye yöneliktir. Kuyum sektörü de, Türkiye’de tümüyle özel olduğu için, programa kaydolan öğrenciler ilk günden itibaren piyasa şartlarının hakim olduğu bir sektörde çalışacakları ve kendi branşlarında kamu sektöründe istihdam edilebilmelerin oldukça az sayıda olduğu konusunda bilinçlendirilmektedirler. Bu yüzden rekabetin yoğun olduğu bu sektörde, yeni mezun bir elemanın kendi başına özel atölye açıp bunu yürütebilmesi yada kurulu bir firmaya girip kendini kanıtlayabilmesi için her öğrenci üzerinde titizlikle durulmakta ve öğrenciler kuyum sektörünün geleneksel teknikleri yanında, modern teknolojik bilgilerle de donatılmaktadır. ÖZGÜNLÜK ve YENİLİKÇİLİK bu öğretinin temelini oluşturmaktadır. Buna göre, öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışma alanları sektörel bazda şöyle sıralanabilir:
*Kuyum-Mücevher Sektörü: Az bir sermaye ile Kuyumcular Odası’nın kabul ettiği “usta” sıfatıyla, yada Çalışma Bakanlığı’nın kabul ettiği “tekniker” sıfatıyla özel kuyum yada süstaşı işleme atölyesi açabilme imkanına sahip olmalarının yansıra, bu sektörle ilişkili firmalarda bahsedilen unvanlarıyla; yönetim, imalat, tasarım, teknik yada sanat danışmanlığı, satış elemanı vb. alanlarda çalışabilirler.
*Maden Sektörü: Kendi başlarına veya özel yada kamuya ait mücevhertaşı madenciliği işletmelerinde üretici, teknik danışman yada pazarlamacı olarak görev alabilirler.
*Hizmet Sektörü: Hazine Müsteşarlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde mücevhertaşı uzmanı olarak. Kültür Bakanlığı’na bağlı müzelerde; teknik-sanat danışmanı, yada Turizm Bakanlığı’na bağlı Döner Sermaye İşletmeleri’nde; takı ve süstaşı ürünlerinin pazarlamasında satış elemanı olarak istihdam edilebilirler.
Gemoloji ve Mücevher Programı’ndan Eylül-2006 tarihi itibariyle bugüne kadar yaklaşık 700 öğrenci mezun olmuştur. Bugüne kadar bu programdan mezun olan öğrencilerin % 60’i  bayan, % 40’u erkektir. Mezun olan, hatta 2. sınıfta okuyan her öğrenci, istediği takdirde kuyum sektöründe çalışma imkanına sahiptir. Bu konuda sektörden, yoğun talep gelmektedir. Şu an itibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren hemen hemen tüm büyük mücevher firmalarının birçok kademesinde Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu öğrenciler çalışmaktadır.
 
Öğretim Programı
 
Üniversitede önlisans düzeyinde kombine bir mücevher eğitimi tüm dünyada olduğu gibi dört farklı disiplinde yapılmaktadır. Bunlar; Gemoloji, Kuyum, Takı ve Mücevher Tasarımı ve Mücevher Ticareti başlıklarında gruplanabilir. Her bur grubun kendi içerisinde alt dalları bulunmaktadır. Uygulanan “öğreti planı” ve “özet ders içerikleri”, EK-1.a ve b.’de sunulmuştur.
Bu dört kategori altında toplanan dersler teorik ve uygulamalı olarak, kendi alanında konunun uzmanı olan deneyimli öğretim elemanları tarafından yaptırılmaktadır.
Ayrıca birinci öğretim yılı sonunda (Temmuz ve Ağustos aylarında) öğrenciler 6 hafta, ikinci öğretim yılı sonunda da 6 hafta olmak üzere toplam 12 hafta EDÖ (Endüstriye Dayalı Öğretim) çalışmalarını ilgili meslek odasına kayıtlı özel yada tüzel firmalarda, yukarıda belirtilen kategorilerden birini veya birkaçını içeren dallarda yapmak zorundadırlar. EDÖ dönemi süresince programda görevli öğretim elemanları stajyer öğrencileri sürekli denetleyerek endüstriye dayalı öğretimin sağlıklı yürümesini ve olası sorunların çözümünü sağlarlar. Bu dönem sonunda, her öğrenci “EDÖ Yönergesi” doğrultusunda rapor hazırlayarak, Program EDÖ Komisyonu’na sunarlar. Komisyon; denetçi değerlendirmesini, işveren değerlendirmesini ve öğrenci raporunu inceleyerek, gerekli hallerde öğrenciyi mülakat yaparak, öğrencinin başarı notunu tespit eder. 70 ve yukarısı not alanların EDÖ’sü kabul edilmiş olur.
 
Öğretim - Eğitim Olanakları
 
Gemoloji ve Mücevher Programı öğretime, fiziki kapasite olarak; koordinasyon ve dökümantasyon odası, sergi salonu (showroom), süstaşı işlemeye ve kuyumculuğa yönelik uygulama atölyeleri, gemoloji laboratuarı, kimyasal işlem laboratuarı, mücevher tasarım ve çizim salonu ile malzeme depolarından oluşan kompleks içerisinde hizmet vermektedir.
Koordinasyon ve dökümantasyon odası; Programın idari işlerinin, bilimsel faaliyetlerin, öğretim-programlama işlerinin, öğrenci danışmanlık hizmetlerinin ve de ilgili meslek sektörüne yönelik bilimsel-teknik danışmanlık hizmetlerinin yürütüldüğü bir mekandır. Gemoloji, Kuyumculuk, Metalografi, Takı Tasarımı ve Jewel-CAD konularında çok zengin bir kitaplık ve doküman arşivine sahiptir.
 
Sergi salonu (showroom); Modern ve oldukça lüks döşenmiş, ışıklı vitrinlerin bulunduğu, öğrenciler tarafından imal edilen takıların ve Anadolu’da çıkartılan süstaşlarının sergilendiği alandır. Türkiye’nin il ve Tek Anadolu Süstaşları Müzesi’dir.
 
Kuyum atölyesi; İlgili meslek derslerinin yapıldığı bu mekanda teknik kapasite olarak; iki adet soy metalleri eritme tezgahı ve yardımcı malzemeleri (12 kg’lık tüp, şaloma, maşa, pota, plaka ve tel dereceler vb.), iki adet elektrikli metal eritme fırını, bir adet trifaze motorlu plaka ve tel çekme hadde makinası ve değişik motifli yedek silindir topları, 20 öğrencinin aynı anda kaynak yapmasına olanak sağlayan LPG yakıtlı merkezi kaynak düzeni, üç adet hassas kaynak işleri için elektroliz yakıtlı alev jeneratörü ve yardımcı malzemeleri, altı adet altışar kişilik profesyonel kuyumcu tezgahı, altı adet elektrikli spiral kollu freze ve piyasemen, bir adet elektrikli kuyumcu matkabı, bir adet magnetik parlatıcılı yıkama makinesi, iki adet vakumlu iki taraflı cila motoru ve polisaj malzemeleri (kıl ve bez fırçalar, cila taşları vb.), bir adet iki ağızlı pirinç fırça takılan trifaze temizleme motoru, bir adet lokma hadde tel çekme tezgahı ve üzerinde dört adet tezgah mengenesi, muhtelif tamirata yönelik el aletlerinin bulunduğu takım panosu, üç adet elektronik hassas terazi, üç adet portatif kum döküm seti, bir adet 14 lt döner tambur makinası ayrıca her öğrencide şahsına ait temel kuyumcu el aletleri bulunmaktadır. Kuyum atölyesinde çoğunlukla geleneksel kuyum sanatına yönelik tümüyle el ürünü takı imalatı yapılabilmektedir.
 
Taş işleme atölyesi; Süstaşlarını işlemeye yönelik; iki adet trifaze, bir adet monofaze elmas ağızlı testerelerin takıldığı süstaşı kesme makinası, iki adet trifaze ikişer kenarında elmas ağızlı disklerin takıldığı süstaşlarını kabaşon olarak yontma ve şekillendirme makinası, iki adet altı yatay çelik diske sahip süstaşı polisaj masası ve polisaj malzemeleri (parlatma tozları ve cilası), bir adet elektrikli süstaşı delmeye uygun aparatlı matkap, bir adet çift kaseli elektrikli tambur makinası, bir adet mini bir adet profosyonel faset işleme makinesi ve yedek aksesuarları, bir adet pırlanta yontma ve parlatma makinası ve yedek aksesuarları, birer adet elmas yuvarlaklaştırma (rondist) makinası, ayrıca her öğrencide şahsına ait süstaşı işleme sırasında kullanılan yardımcı malzemeler bulunmaktadır.
 
Kimyasal işlem laboratuarı; Süstaşı yada metal yüzeyini fiziksel veya kimyasal işlemlerle temizlemeye yarayan her türlü malzeme (çeşitli asitler, bazlar, tuzlar, tel fırçalar, cam malzemeler vb) yanında, bir adet elektroliz kaplama düzeni (doğru akım üreteci, altın ve gümüş yaldızlar), iki adet ultrasonik temizleyici, bir adet rodaj (rodyum-platin kaplama) makinesi yer almaktadır.
 
Gemoloji laboratuarı; Türkiye’nin en modern ve en kapsamlı cihazlarının bulunduğu bir süstaşı inceleme-analiz ve pırlanta-renkli taş sertifika düzenleme laboratuarıdır (DGL-Dokuz Eylül Gemmological Testing Laboratory). Süstaşlarının ve takıların ithalat ve ihracat işlemlerinde bilirkişi sıfatıyla resmi sertifika vermek, bu konularda meydana gelecek hukuksal anlaşmazlıklarda hakem rolü oynamak üzere geliştirilmiş bu laboratuarda, gemolojik incelemeye yönelik iki adet gemoloji mikroskobu (diaskop ve gemmoskop), bir adet immersiyonoskop, bir adet refraktometre ve illuminatör, bir adet spektroskop, bir adet UV-lamba 254 nm/366 nm, bir adet proporsiyonoskop, bir adet UV-koloroskop 366 nm, bir adet magno-koloroskop, bir adet refraktometre ve poloriskop cihazları ve bunların yedek aksesuarları, ağır sıvılar seti bulunmaktadır. Ayrıca, her türlü ağırlık birimini doğrudan gösteren iki adet elektronik terazi ile bir adet veri depolama ve değerlendirme için gelişmiş bilgisayar yer almaktadır.
 
Mücevher tasarım ve çizim salonunda ise; çizim masaları, çizim aletleri ile çizimsel dokümanlar, ayrıca bilgisayarlara yüklü Jewel-CAD 5.02 programı bulunmaktadır.
 
Malzeme deposu olarak ayrılan mekanda da; muhtelif cinste ham süstaşları, uygulama çalışmalarında kullanılan yardımcı ve yedek malzemeler saklanmaktadır.
İlaveten, Gemoloji ve Mücevher Programı’nda okuyan her öğrenciye şahsi eşyalarını ve aletlerini güvenlik içinde saklayabilmeleri için birer adet kilitli çelik dolap tahsis edilmektedir.
Öğrencilerin eğitimine yardımcı diğer imkanların başında, kampüs bünyesinde kurulu kütüphane ve okuma salonu gelmektedir. Kuyum, gemoloji, mineraloji, süstaşı işleme ve takı tasarımına yönelik yabancı dilde yazılmış bilimsel kitaplar ve periyodikler (bilimsel dergiler ve magazinler), öğrencilerin yabancı ülkelerdeki mesleki alandaki son gelişmeleri ve yeni teknikleri öğrenmelerine imkan sağlamaktadır. Ayrıca program bünyesinde kurulan Anadolu’da bulunan süstaşlarını ve bunlardan işlenmiş tipik örnekleri içeren vitrinsel sergi hem öğrencilerin hem de ilgi duyan diğer kişilerin süstaşlarını yakından tanımalarını sağlayan görsel bir eğitim hizmeti vermektedir. Bir başka olanakta meslek derslerinde verilen konulara ilişkin, dersin ilgili öğretim elemanı tarafından titizlikle hazırlanmış olan ders kitaplarından, ders notlarından ve bilimsel dokümanlardan her öğrencinin fotokopi şeklinde temin edebilmesidir.
Diğer bir eğitimsel faaliyet de, her öğretim yılında, jeoloji ve hammadde derslerinin uygulamasını yapmak, ham süstaşlarının doğada nasıl toplandığını göstermek ve atölyede işlemek için ihtiyaç duyulan ham süstaşlarını getirmek için, Anadolu’daki muhtelif bölgelere “Teknik Arazi Gezileri” yaptırılmaktadır. Böylece geziler sırasında uygulama eğitimi yanında, öğrencilere doğa sevgisi aşılama,  dağ yürüyüşü yapma ve Anadolu’nun eşsiz güzelliklerini gösterme imkanı sağlanmaktadır. Bunlara ilaveten, öğrencilerin mesleki bilgi ve görgülerini arttırma amacıyla, antik takı ve mücevherlerin sergilendiği müzelere, teknik imkanları fazla fabrika ve atelyelere inceleme gezileri düzenlenmektedir.
 
Kurumsal İlişkiler
 
Taş ve Metal İşlemeciliği Teknikerliği; birçok resmi ve özel kurumlarla, program bazında, yakın ilişki kurma isteği ve faaliyeti içerisindedir. Başta Dokuz Eylül Üniversitesi’nin, Mühendislik Fakültesi Jeoloji ve Maden Mühendisliği Bölümleri ile Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Moda Aksesuar Bölümü olmak üzere diğer üniversitelerin benzer bölümleriyle, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (Ankara) ve İzmir Bölge Müdürlüğü gibi resmi kuruluşlarla, bilimsel ve teknik yardımlaşma düzeyinde sürekli bir ilişki içerisindedir. Ayrıca yarı resmi kurumlardan mesleki bağı nedeniyle İstanbul Kuyumcular Odası, İzmir Kuyumcular Odası ve İzmir Ticaret Odası’nın Kuyumcu Meslek Grubu ile özellikle öğrencilerin EDÖ yerlerinin belirlenmesi, ortak denetlenmesi ve mezuniyet sonrası işe yerleştirilmesi, Dünya Altın Konseyi Türkiye Temsilciliği ile takı tasarımı yarışmalarına ve soy metaller üzerine yapılan konferanslara öğrencilerin iştiraki konularında, ilişki içerisinde olunmaktadır.
 
Tanıtım, Sosyal Etkinlikler ve Döner Sermaye
 
Gemoloji ve Mücevher Programı, mücevherat sektörüne yönelik olarak Türkiye Üniversiteleri içinde açılan ilk program olması nedeniyle kurulduğu yıldan beri basın-yayın kuruluşlarının sürekli ilgisini çekmiştir. Zaman içerisinde başta büyük TV ve gazeteler olmak üzere çeşitli yayın organlarında bu programı tanıtıcı yayın ve yazılar hazırlanmıştır. Özellikle üniversiteli kuyumcular ve kıymetli taşlar üzerine hazırlanan bu programlar hem kamuoyunun özel beğenisini kazanmış hem de öğrencilerin motivasyonunu arttırmıştır. Ayrıca programın tanıtılması ve yapılan ürünlerin geniş bir halk kitlesine gösterilebilmesi için İzmir’de bulunan değişik kültür salonlarında ve galerilerde süstaşları ve takılar üzerine öğrenci çalışmalarını içeren sergiler açılmış ve sergilenen ürünler İzmir Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye Saymanlığı kanalı ile satılarak gelir elde edilmiştir. Ayrıca zaman içerisinde özel firmaların özgün ve özel takı ile işlenmiş süstaşı taleplerine de Döner Sermaye çerçevesinde cevap verilmiştir.
Gemoloji ve Mücevher Programı bünyesinde ANADOLU SÜSTAŞLARI Müzesi öğrencilere, araştırıcılara ve meraklı insanlara açık olarak, ülkemizde bulunan her tür süstaşının bilimsel sergileme kavramı içerisinde toplu olarak görülebileceği daimi sergidir.
Dokuz Eylül Gemoloji Test Laboratuarı (DGL) Türkiye üniversiteleri içerisinde kapsam ve nitelik bakımından bir eşi olmayan süstaşı tanımlama ve sertifikalandırma yeridir. PIRLANTA KESİLMİŞ ELMAS ve RENKLİ TAŞLARIN bilimsel ve tarafsız sertifikalama hizmeti veren bu laboratuar öğrencilerimizin, halkımızın ve kuyumcu esnafının hizmetindedir. İşlenmiş yada ham halde her türlü makroskopik bir mineralin gemolojik incelemesi ve bilimsel adlandırılmasının yapılacağı yegane yerdir.
Türkiye Üniversiteleri arasında ilk kez, Süstaşı işleme atelyesi ve gemoloji laboratuarının oluşturduğu alt yapı ve gemoloji konusunda 24 yıllık bilimsel ve eğitimsel tecrübe ile bu konulardaki yayınlar sayesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı DOĞAL YAPI TAŞLARI VE SÜSTAŞLARI Anabilim dalının Kurulmasına, YÖK tarafından izin verilmiştir. Bu yükseklisans dalının süstaşları kısmına mesleki öğreti hizmeti Gemoloji ve Mücevher Programı tarafından verilmektedir.
Türkiye'de ilk kez meslek elemanlarına ve halka açık olarak özel bir firma bünyesinde kurulan PIRLANTA OKULU için Üniversite-Sanayi işbirliğinin güzel bir örneği olarak eğitimsel destek verilmiş ve bu kursları tamamlayan kişilere Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Meslek Yüksekokulu, Gemoloji ve Mücevher Programı öğretisi destekli olduğunu gösteren onaylı sertifikalar verilmeye başlanmıştır.
Takı tasarımı konusunda hem klasik hemde günümüz modern çizim tekniklerinden biri olan Jewel-CAD programı ile bilgisayarlı olarak genç beyinlerin yaratıcılığında hazırlanan özgün takı tasarımları kuyum sektörüne yeni bakış ve model yaratmada yardımcı olabilecek düzeydedir. Bu konuda somut işbirliği Bahadır Alyans firması sponsorluğunda yapılmış ve sadece öğrencilerin katıldığı alyans tasarım yarışmasında çizilen özgün modeller halkımızın parmaklarında hayat bulmuştur.
Her yıl İzmir Kültürpark’ta İzfaş tarafından düzenlenen Marble-Doğal Taş Fuarına Program bazında 1998 yılından beri düzenli olarak katılarak, doğal ve işlenmiş süstaşları ve öğrencilerin ürettiği takılar geniş halk kitleleri için sergilemektedir. Buradaki çalışmalar ve gayretler, dünya kalite organizasyonu olan Business Initiative Directions (Madrid) (BID) kuruluşunun uluslararası seçici komitesi uzmanlarınca dikkatini çekmiş ve 2005 yılı için Century International Quality Era Award adıyla verilen ödülünü birincilik kategorisi olan “Gold” ödülü, 7th International Quality Convention Geneva 2005 toplantısında verilmek üzere DEÜ. İMYO. Gemoloji ve Mücevher Programına (eski adıyla Taş ve Metal İşlemeciliği) verilmesi layık görülmüştür. Program kazanılan bu ödül hatırası (plaketi) ile birlikte,
            *Kalite ödül sertifikası
            *QC100 ve TQM (Total Quality Management-Toplam Kalite Yönetimi) uygunluk belgesini de almaya hak kazanmıştır. *QC100 ilkeleri, *Müşteri Memnuniyeti, *Liderlik, *Teknoloji, Sürekli Eğitim ve Öğretim, *ISO 9000 ve *Toplam Kalite Yönetimi. Bu değerlendirme ve derecelendirme, Dünya çapında toplanan bilgilere, anketlere ve oylamalara göre verilmektedir. 1.cilik ödülü için Gold, 2.cilik için Platinum ve 3.cülük için Diamond kategorileri bulunmaktadır. Century International Quality Era Award adlı ödül müşterek başarıya ulaşmada liderlik, kalite, yenilik, mükemmellik, teknoloji, müşteri servisi ve prestijini kabul ve tasdik etmek için herhangi bir kuruluşa verilir. Bu amaçla oylama işlemi, posta ile, internet ile yada aşağıdaki kavramların bir veya birkaçına dayalı ödül almış kuruluşlar vasıtasıyla yapılmıştır. Oylama işlemine ilaveten, B.I.D. aşağıda belirtilen yollardan kuruluşlar hakkında bilgi toplamıştır; *Medya kuruluşlarından, *Reklam ajanslarından, *Ticari fuarlardan ve katılımcılarından, *Ticaret ataşeliklerinden, *Konsolosluklardan ve de *Anketlerden.
Kuyum atelyesinde her türlü gümüş takı yapımı için gerekli alt yapı mevcut olup, bu konuda halkımıza özgün takı yapımı ve PROFOSYONEL MÜCEVHER YAPIMI konusunda hizmet vermeye ve özel kursalar açmaya hazırdır.
 
Öğretici Personel
 
Gemoloji ve Mücevher Programı’nda okutulan mesleki dersler mevcut kadrolu öğretim elemanları yanında, zaman içerisinde değişkenlik gösteren dışarıdan saat ücretli öğretim elemanları tarafından desteklenerek yürütülmektedir.
 
Yrd.Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
(Jeoloji / Gemoloji-Süstaşları, Mineraloji)
Program Koordinatörü
 
Öğr.Gör. Müjgan EROĞLU
(Güzel Sanatlar / Takı Tasarımı-Klasik, Jewel CAD)
 
Öğr.Gör. Birol ŞENOĞLU
(Taş-Metal / El İşi Kuyum-Ramat-Hassas Döküm-Elektroliz Kaplama)
 
Öğr.Gör. H. Baki BUZLU
(Jeoloji / Jeolojiye Giriş, Optik Fizik, İnorganik Kimya)
 
Öğr.Gör. Başak GÜRSOY
(Taş-Metal / El İşi Kuyum, Mine)
 
Öğr.Gör. Aslı ERGÜN
(Bilgisayar / Mücevher Tasarımı-Rhino-Matrix-Rendering)
 

Logolar.

         

Yasal.

İş bu sitede yer alan tüm bilgi, belde, resim, haber ve içerikler sadece altın sektörüne hizmet etmek, sektörle ilgili kişi yada kurumları bilgilendirmek amaçlıdır.

Bizi Arayın.

Kenan GÖRGÜ: 0 533 257 96 93
Uğur Demir : 0 505 708 75 68