Foto Albüm   Ders Programı 

KADIRGA ANADOLU MESLEK LİSESİ TEKNİK LİSE VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
 KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ
TAKI İMALATÇILIĞI DALI
Kıymetli metallerin işlenmesi ve taşlarla süslenmesi anlamına gelen kuyumculuk  Türkiye’de bir sektör olmuştur. Çok iyi üretimini yapmış olduğumuz ve dünyada Türkiye’nin ismini duyurduğu bu sektörde bilgilerin ve becerilerin mesleki sır olarak gizli tutulması gelişmenin önünde bir engel olmuştur. Endüstride, bilim ve teknolojide ileri gitmiş ülkelerde ise Kuyumculuk konusu sistemli bir eğitim kapsamına alınmış, bilimsel temellere ve teknolojik kurallara oturtulmuştur.
 
 
         Teknolojide gelişme; iyi bir mesleki eğitim görmüş elemanların çalışmaları ve Türk ekonomisine yapacakları katkılar ile artacaktır.  Bunu sağlayacak unsurlardan en önemlisi eğitimdir. Türkiye de iş hayatının ihtiyaçlarına ve çağın gereklerine uygun olarak öğretim programları geliştirilmiştir. Bu amaçla hazırlanan programlarda teknolojiye uygun dersler seçilmiş ve bu derslerin içerikleri belirlenmiştir. Program hazırlanması sırasında her konunun  öğrenim  hedefi belirlenmiş, dersler arasında paralellik  sağlanmış ve konular basitten zora doğru sıralanmıştır. Kuyumculuk sektörüne bu şekildeki kalifiye ve eğitimli elamanları yetiştirmek amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Kuyumcular Odası işbirliğiyle okulumuz bünyesinde 1990 eğitim öğretim yılında kuyumculuk bölümü açılmıştır. O günden günümüze kuyumculuk bölümü eğitim seviyesini artırarak devam etmektedir. Açıldığı günden günümüze kadar okul idaresi ve Kuyumcular Odasının desteği ile öğrencilerimiz kendilerini yetiştirip sektörde belli yerlere gelmişlerdir.
 
MİSYONUMUZ
Ülkemiz ve Kuyumculuk sektörüne eğitimli elemanlar yetiştirerek hizmet etmek ve gelişen teknolojiye paralel eğitim vererek sektörün gelişmesine yardımcı olmak. Kuyumculuk eğitimi veren yüksek okullara temel eğitimi almış öğrenciler yetiştirmek. Sektörle eğitimi birleştirerek sektörün ve ülkemizin kalkınmasına yardımcı olmak.
VİZYONUMUZ
Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları doğrultusunda, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, aklın ve bilimin önderliğinde pozitif düşünen, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, öğrenmeyi öğrenebilen, laik ve demokratik değerleri benimsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel ve toplumsal sorumluluk duygusuna sahip olarak Cumhuriyetimizi koruyan ve kollayan, Milli Kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen, Çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, yüksek nitelikli bilgi çağı insanı yetiştirmektir. Bu amaçlar çerçevesinde, okulumuzda, öğrenci merkezli eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi, kuyumculuk sektörü, yüksek öğrenim kurumları ve veli memnuniyeti esasına dayalı olarak planlamak, koordine etmek, uygulamak ve geliştirmektir.
Okulumuzda kuyumculuk bölümü 2004–2005 eğitim öğretim yılında megep kapsamında proje okulu olarak çalışmalara başlamış uygulanan müfredat teknolojiye paralel olarak geliştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda Kuyumculuk bölümü Kuyumculuk Teknolojisi Alanı adı altında  eğitim ve öğretime devam etmektedir. Yeni müfredatla  öğrenciler hem tasarım hem de üretim dalında teknolojiyi takip ederek sektöre faydalı birer eleman olma gayretiyle yetişmektedirler.
Okulumuz Kuyumculuk Teknolojisi Alanı, Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi olarak eğitim vermektedir. Alanımıza ait iki atölyede bulunmaktadır, atölyelerimizde teknolojiye uygun ve müfredatın gerektirdiği araç gereçler kullanılmaktadır. Anadolu meslek lisesinde, her sınıfta 1 er şube Meslek Lisesinde, her sınıfta 2 er şube olarak eğitim verilmektedir. Sınıflarda ortalama 25 öğrenci bulunmaktadır.
KUYUMCULUK ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER
TAKI İMALATÇISI
Tanımı
İmalatı yapılacak olan takıyı tasarlayan, ölçülerini belirleyerek kâğıda aktaran ve Üretimini yapan     nitelikli kişidir.
Görevleri
İş organizasyonu yapmak.
Yarı mamul hazırlamak.
Desen aktararak iş parçasına şekil vermek.
Döküm ve mum model yapmak.
Üç boyutlu takı formları oluşturmak.
Takı tasarımı yaparak tasarlanan takıyı üretmek.
Ürünün yüzey kalitesini arttırmak.
Ayrıca, dökümcü, mıhlamacı, telkârici, kalemkâr, kakmacı, hasır örücü, ocakçı, ramatçı, yaldızcı, rodajcı, cilacı, mineci meslekleri de alanın altında yer almaktadır. Bum esleklerin sertika programları vardır.
 
 MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER
Gözlerinde herhangi bir özrü (renk körlüğü, şaşılık v.b.) olmamalıdır.
Renk, şekil ve desen algısı yüksek olmalıdır.
Bir resmin ayrıntılarını akılda tutabilmelidir.
Çizim yapabilme yeteneğine sahip olmalıdır.
İş birliği yapabilme, grup çalışmasında bulunabilme özelliğine sahip olmalıdır.
Dikkatli ve sabırlı olmalıdır.
Yaratıcılık meslekte ilerlemeyi kolaylaştıran bir özelliktir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLAR
Takı imalatçısı genelde atölyelerde ve kuyumcu tezgâhlarında çalışır. Takı imalatçısı, işe başlamadan önce kullanacağı tüm araç ve gereçleri (testere, eğe, kaynak malzemeleri, temizleme malzemeleri, freze motoru ve uçları v.b) tezgâh üzerine hazırlar ve çalışmalarını bu ortamda yapar.
İŞ BULMA İMKÂNLARI
 Kuyumculuk teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda kuyumculuk sektörün de; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, sarraarda vb. yerlerde iş imkânı bulabilirler.
EĞİTİM VE KARİYER İMKẬNLARI
Mesleki eğitimini tamamlamış olanlar;
Meslek yüksek okullarının (2 yıllık ön lisans)
Kıymetli Taş ve Metal İşlemeciliği,
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı,
Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşlemeciliği,
Taş ve Metal İşlemeciliği,
Uygulamalı Takı Teknolojisi,
Taş İşlemeciliği,
Doğal Taş Dekorasyonu, bölümlerine sınavsız geçiş hakkına sahiptir.
Fakültelerin (4 yıllık lisans);
Resim Öğretmenliği (özel yetenek sınavı ile)
Grafik Öğretmenliği (özel yetenek sınavı ile) bölümlerini okuyarak alan öğretmeni olabilirsiniz.
Ayrıca; Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Heykel Bölümlerinde Takı Tasarım ve Üretim eğitimi verilmektedir. Mesleki Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır.
Halk Eğitimi Merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır.
Mesleki EğitimMerkezlerinde, Kuyumculuk Teknolojisi alanında eğitim verilmektedir. Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir.
 
 
 
OKULUN ADI: KADIRGA ANADOLU MESLEK LİSESİ TEKNİK LİSE VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
STATÜSÜ: ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
ADRESİ: Kadırga Meydan Sokak No:21 34490 Eminönü/İstanbul
İLÇE: EMİNÖNÜ
TEL: 0(212) 0 212 517 43 43FAX: 0(212) 518 19 83
E-MAIL: okul@kadirga.k12.tr  WEB: www.kadirga.k12.tr
KUYUMCULUK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KONTENJANI: 213
ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI:
EĞİTİM GİDERLERİ:
YILLIK EĞİTİM ÜCRETİ VE ÖDEME ŞEKİLLERİ: YOKOKULUN FİZİKSEL KOŞULLARI: 
1- SINIF SAYISI: 1
2- KÜTÜPHANESİ: VAR
3- ATÖLYE KAPASİTESİ: 1
4- BİR YILDA MEZUN OLAN ÖĞRENCİ SAYISI : Yıllara göre değişim göstermekte, (2004 yılı mezun sayısı 46)
5- STAJ İMKANLARI: SEKTÖRDE STAJ İMKANLARI VARDIR
6- ÖĞRETİM ŞEKLİ : ÖRGÜN
7- Okul MEGEP Projesi çerçevesinde kuyumculuk ve elektrik –elektronik bölümleri ile pilot kurum olarak eğitimine MEGEP ilkeleri çerçevesinde devam etmektedir.
OKUL HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN YETKİLİ KİŞİ ADI:
Mehmet Aytaç (Okul Müdürü)
TELEFON: (0212) 517 43 43
 
FAX: 0(212) 518 19 83

Logolar.

         

Yasal.

İş bu sitede yer alan tüm bilgi, belde, resim, haber ve içerikler sadece altın sektörüne hizmet etmek, sektörle ilgili kişi yada kurumları bilgilendirmek amaçlıdır.

Bizi Arayın.

Kenan GÖRGÜ: 0 533 257 96 93
Uğur Demir : 0 505 708 75 68