Foto Albüm   Ders Programı 

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ  ALANI

Kuyumculuk sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile kendisini devamlı olarak yeniliklere açmış, değişen teknolojiye paralel olarak devamlı değişim içerisinde olmuştur. Kuyumculuk gelişmiş Avrupa ülkelerinin de önemli geçim kaynaklarından biridir. Kuyumculuk sektörü ülkelerin özel ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadırlar.
Türkiye’de son 10 yıl içerisinde en hızlı gelişen sektör kuyumculuk alanıdır. Bu süre içerisinde sektör istihdamını dörde katlamıştır. Türkiye genelinde kuyumculukla ilgili imalat ve satış yapan yaklaşık beş bin iş yerinde yetmiş bin kişi çalışırken bu sayı şimdi iki yüz elli binlere ulaşmıştır.
MEGEP kapsamında Kuyumculuk Teknolojisi alanı Çerçeve Öğretim Programında;
1.  Takı imalatçılığı 
dalı yer almaktadır.
1. TAKI İMALATI
Amacı : İmalatı yapılacak olan takıyı tasarlayan, ölçülerini belirleyerek kâğıda aktaran ve üretimini yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
İSTİHDAM ALANLARI
Kuyumculuk Teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
Küçük veya büyük ölçekli işletmelerde,
Sarraflarda  vb.
     yerlerde çalışabilirler.
ÖĞRENCİ KAZANIMLARI :
Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;
Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
Kuyumculuk Teknolojisi alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir.
Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
 
OKULUN ADI: KADIKÖY ANADOLU MESLEK VE MESLEK LİSESİ
STATÜSÜ: Meslek Lisesi
ADRESİ: NO:194 KADIKÖY/İSTANBUL
İLÇE: KADIKÖY
İL: İSTANBUL
TEL: (0216) 336 03 21
FAX: (0216) 337 69 56
E-MAIL: kamlmegep@yahoo.com
KUYUMCULUK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KONTENJANI: 30
ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI:
EĞİTİM GİDERLERİ:
YILLIK EĞİTİM ÜCRETİ VE ÖDEME ŞEKİLLERİ: Ücretsiz Eğitim
OKULUN FİZİKSEL KOŞULLARI
     
1-SINIF SAYISI: 30
2-KÜTÜPHANESİ: VAR
3-ATÖLYE KAPASİTESİ: 30
4-STAJ İMKANLARI: İstanbul Kuyumcular Odası’nın Organizasyonuyla öğrencilerimize staj imkanları tanınmaktadır.
5-ÖĞRETİM ŞEKLİ: MEGEP PROJE 4 YIL
OKULUN SOSYAL İMKANLARI: Herhangi bir sosyal imkanı bulunmamaktadır.
OKUL HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN YETKİLİ KİŞİ ADI:
Vasfiye ÖZTÜRK (OKUL MÜDÜRÜ)
Ahmet BAHAR (MÜDÜR YARDIMCISI)
Özlem ÇAYIRCI (MEGEP DEĞİŞİM ÖNDERİ ÖĞRETMENİ)
Özge YÜKSEK (MEGEP PROGRAM KOORDİNATÖRÜ)
E-posta: kamlmegep@yahoo.com

Logolar.

         

Yasal.

İş bu sitede yer alan tüm bilgi, belde, resim, haber ve içerikler sadece altın sektörüne hizmet etmek, sektörle ilgili kişi yada kurumları bilgilendirmek amaçlıdır.

Bizi Arayın.

Kenan GÖRGÜ: 0 533 257 96 93
Uğur Demir : 0 505 708 75 68